yikang-logo.png
團隊成員
醫師
 
 
 
行政部主秘
 
 
護理長
 
 

 

護理人員

     

謝欣衿

詹雲珍

侯怡安

經歷:
新店慈濟醫院
經歷:
凱聲診所、皇秦診所、佑誠診所、天福診所、國軍817醫院
經歷:
林口長庚醫院、東興關山內科診所洗腎室
專長:
護理師執照、血液透析執照
專長:
護理師執照、血液透析執照
專長:
護理師執照、血液透析執照
     

邱韻潔

杜雲雲

 

經歷:
三軍總醫院
經歷:
吉翔護理之家
 
專長:
護理師執照、血液透析執照
專長:
護理師執照、血液透析執照
 

 

病房助理

     

林文慧

   
經歷:
林婦產科診所、智邦科技、大雄中醫診所
   

 

行政櫃檯

     

蔡雅惠

   
經歷:
阜聯電子、明和電子